Στοιχεία Επικοινωνίας

"Λυχναράς Βεργίνα Α.Ε."

Εμπόριο-Τυποποίηση-Εξαγωγή Ελιάς & Ελαιόλαδου

  • Μαλάκι Βόλου Τ.Κ. 37300 - Αγριά Βόλου
  •  24280 93246
  • 24280 93583
  • klb@otenet.gr